Vrienden van de molen

Het instandhouden van de molen kost veel tijd en geld. We bouwen daarbij op vier groepen ondersteuners:
 

Vrijwilligers

De vrijwilligers zorgen - naast de molenaars - voor allerlei werkzaamheden, zoals het opknappen en inrichten van het molenaarshuisje, het verzorgen van rondleidingen, het onderhoud van de tuin.
 

Vrienden van de molen

De vrienden van de molen zijn particulieren die de de instandhouding van de molen jaarlijks financieel ondersteunen. De giften zijn fiscaal aftrekbaar omdat de Stichting een culturele ANBI-status heeft. Geef u op (per mail bij de secretaris) als vriend! De minimale jaarbijdrage is 15 euro. Bankrekening NL75 RABO 0149 1939 20.
 

Sponsors

Bedrijven kunnen de molen ook financieel steunen. In overleg wordt vastgesteld wat de Stichting hier tegenover stelt, bijvoorbeeld naamsvermelding bij de molen, reclame op de website, of gebruik van het molenterrein voor incidentele bijeenkomsten. 
 

Overheids instanties

De status als monument en de functie van de molen om het water in de wijk te verversen brengen subsidies met zich mee van:
-    de gemeente Alphen aan den Rijn
-    de provincie Zuid-Holland
-    de Rijksdienst Cultureel Erfgoed