De Rijnenburgermolen vindt u in Hazerswoude-Rijndijk, op de hoek van de Van Beethovenlaan en de Corellistraat.

Postadres: Stichting Rijnenburgermolen, Van Beethovenlaan 63A, 2394 HB Hazerswoude-Rijndijk.

Contact e-mail: secretaris@rijnenburgermolen.nl

Telefoon secretaris: 06 57 33 06 49

IBAN NL75 RABO 0149 1939 20

Hazerswoude-Rijndijk maakt deel uit van de gemeente Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland.

 

Video: Fred de Wit / Fred's Eye Photography

 

Bezoek aan de Rijnenburgermolen 

Als de wieken draaien en de blauwe wimpel hangt uit, bent u welkom om de molen te bezoeken.

Voor een rondleiding graag ruim van te voren afspreken met Tineke Rademaker, telefoon 06 29 08 80 11.

Als u bezoek krijgt van vrienden, familie or relaties uit het buitenland, is het altijd leuk en interessant om hen een originele, oude plaatselijke molen te laten zien. Van buiten en van binnen.

Dat kan meestal zonder problemen worden geregeld als u van te voren even een afspraak maakt. We spreken niet alle talen, maar we doen ons best om er een onvergetelijk bezoek van te maken. 

Belangrijk: lees eerst de veiligheidsvoorschriften aan het hek voordat u de molenterp betreedt.