Bestuur

Dirk Kuijper voorzitter
Erik Rozenbrand secretaris
Dries de Roode penningmeester
Tineke Rademaker bezoekerscontacten
Gejus van Diggele publiciteit